კლასიკური დისტრიბუცია

გახდი პარტნიორი
მოხარული ვართ ვითანამშრომლოთ

უკვე თითქმის მეოთხედი საუკუნეა, რაც კომპანია MONT ახორციელებს პროგრამული და აპარატული უზრუნველყოფის მიწოდებას ისეთი წამყვანი მწარმოებლებისათვის. MONT-ის პროდუქტების პორტფოლიო მუდმივად იზრდება და ფართოვდება, ისევე როგორც მისი გეოგრაფიული არეალი: დღეისათვის კომპანია წარმოდგენილია რუსეთის, დსთ-ს ქვეყნებისა და საქართველოს ბაზარზე.

კომპანია  MONT ავტორიზებული დისტრიბუტორია და პროგრამული პროდუქტებისა და გადაწყვეტილებების გაყიდვა ბოლო მომხმარებელზე ხორციელდება პარტნიორული ქსელის საშუალებით.

მოქნილი ფინანსული სქემები, მოწესრიგებული ლოჯისტიკა, პრი-სეილი, ტექნიკური კონსულტაციები და მარკეტინგული პროგრამები – MONT-ის ბიზნესის განუყოფელი ნაწილია, რომელიც საშუალებას აძლევს კომპანიას შექმნას გრძელვადიანი, ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობები ნებისმიერი დონის პარტნიორებთან.

თბილისი
0112, საქართველო, თბილისი, გიორგი ცაბაძის ქ., 4

  • +995 (32) 2-19-47-65
  • +995 (32) 2-47-31-23
  • +995 (32) 2-47-31-27
  • +995 (32) 2-39-22-57